Lista dokumentów w rejestrze:

Identyfikator Tytuł dokumentu Status zamówienia Symbol sprawy Przedmiot zamówienia Tryb zamówienia CPV Kryterium Użytkownik tworzący dokument Status dokumentu Data zamiesz. w BZP Termin zw. z ofertą Termin skł. ofert Termin real. zam. Wadium
ZP/1/2024 Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary w roku 2024 rostrzygnięte WRM.271.3.2024 Roboty budowlane Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.02.05 Zobacz załączniki
ZP/2/2024 Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów oraz letnie utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie miasta Kowary w trakcie rozstrzygania WRM.271.4.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.01.31 Zobacz załączniki
ZP/3/2024 Zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową rostrzygnięte WRM.271.5.2024 Dostawa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.02.28 Zobacz załączniki
ZP/4/2024 Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie, montażu 6 sztuk zielonych przystanków w ramach realizacji projektu „Zielono-niebieskie Kowary” w trakcie rozstrzygania WRM.271.8.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.03.11 Zobacz załączniki
ZP/5/2024 Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego w Kowarach zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w trakcie rozstrzygania WRM.271.6.2024 Roboty budowlane Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.03.22 Zobacz załączniki
ZP/6/2024 Zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową rostrzygnięte WRM.271.13.2024 Dostawa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.03.15 Zobacz załączniki
ZP/7/2024 Popularyzacja jazdy na rowerze - Zakup, dostawa i montaż na terenie miasta ławek, koszy na odpady oraz donic z nasadzeniami w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" w trakcie rozstrzygania WRM.271.12.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.03.20 Zobacz załączniki
ZP/8/2024 Nasadzenia zieleni na terenie miasta w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" w trakcie rozstrzygania WRM.271.15.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.03.21 Zobacz załączniki
ZP/9/2024 Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Władysława II Jagiellończyka w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" rostrzygnięte WRM.271.9.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.03.25 Zobacz załączniki
ZP/10/2024 Stworzenie obszaru bioretencji - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego „Kowary” w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" w trakcie rozstrzygania WRM.271.16.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.03.29 Zobacz załączniki
ZP/11/2024 Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Władysława II Jagiellończyka i utworzenie winnicy miejskiej w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" w trakcie rozstrzygania WRM.271.17.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.04.11 Zobacz załączniki
ZP/12/2024 Stworzenie obszaru bioretencji - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego „Kowary”- zaprojektowanie oraz wykonanie techniką metaloplastyczną, a także dostawa oraz montaż instalac w trakcie rozstrzygania WRM.271.21.2024 Usługa Iwona Tretalska wewnętrzny 2024.04.11 Zobacz załączniki